Valgplakater

Regler for ophængning og nedtagning af valgplakater i Albertslund Kommune


Der skal ikke søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater, der måler 0,8 m2 eller derunder. Der skal søges om forudgående tilladelse til opsætning af valgplakater der måler over 0,8 m2 hos den pågældende vejstyrelse eller kommune.

Alle valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på den fysiske og juridiske person (for eksempel partiorganisation eller lignende), der har ophængt plakaten.

Valgplakater må sættes op fra og med den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12 (jf. lov om offentlige veje §§ 84-85). Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at sætte dem op med (strips, snore, spyd mv.), skal være taget ned igen senest otte dage efter valgdagen.

Plakater, der er sat forkert op og som er blevet fjernet, kan afhentes hos Materialegården.  

 

Hvis en eller flere valgplakater er sat op i strid med reglerne beskrevet ovenfor, eller er sat op uden for det tilladte tidsrum, skal vejbestyrelsen – eller kommunen, hvis det drejer sig om private fællesveje,  – give den person der har sat valgplakaterne op, eller den kontaktperson der er angivet på valgplakaterne, påbud om at tage valgplakaterne ned inden for 24 timer.

Vejbestyrelsen/kommunen kan tage valgplakaterne ned hvis de ikke er blevet taget ned af kontaktpersonen, eller den person der har sat valgplakaterne op,  inden for fristen.

Vejbestyrelsen/kommunen kan også tage valgplakater ned der er sat op i strid med reglerne, og som ikke oplyser den påbudte kontaktinformation.

Vejbestyrelsen/kommunen kan også tage valgplakater ned, der er sat op uden for den periode, hvor det er tilladt at ophænge valgplakater.

Vejbestyrelsen, kommunen eller politiet kan tage valgplakater, der er sat op så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, ned med det samme.

Vejbestyrelsen/kommunen skal  henvende sig til den fysiske eller juridiske person, der har sat valgplakaterne op, eller til den kontaktperson der er oplyst bag på valgplakaterne, umiddelbart efter de har taget valgplakerne ned, for at anmode denne person  om at hente sine valgplakater. Valgplakater der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, må gerne destrueres.

Vejbestyrelsens, kommunens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater og deres udgifter til udbedring af skader på træer lygtepæle, hegn mv. betales af den person der har sat valgplakaterne op, eller af den fysiske eller juridiske person hvis kontaktoplysninger er anført på plakaten.

Der henvises til lov nr. 175 af 21/02/2017.

For yderligere information kontakt Økonomi & Stab ved Lena Emmersen på tlf. 20465376.