Kommunalvalg 2017

Tirsdag den 21. november mellem kl. 8.00 og kl. 20.00 skal der vælges 21 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune. Kandidaterne vælges for valgperioden den 1. januar 2018 – 31. december 2021.


Opstilling til valget
Alle, der har valgret til kommunalbestyrelsen, kan opstille til valget.
De, der opstiller til valget, skal opføres på en kandidatliste. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.
Kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt kandidats fulde navn, personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl. Kandidatlisten skal have et navn, som er godkendt af kandidaterne med deres underskrift.

Den særlige formular til kandidatlister kan fås i Økonomi og Stab hos Joan Bendiksen, tlf. 43 68 60 86 eller via mail okonomiogstab@albertslund.dk

På kandidatlisten er der vejledning om, hvordan den skal udfyldes.

Kandidatlister indleveres til Økonomi og Stab, Albertslund Rådhus. Det kan ske i perioden 19. september – 3. oktober 2017, indtil kl. 12.00.

Hvem har valgret?
For at kunne stemme til valget skal man være fyldt 18 år på valgdagen, have fast bopæl i kommunen og desuden enten
1) have dansk indfødsret
2) være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
3) være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol
4) være statsborger i Island eller Norge eller
5) uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

For at kunne stemme skal man være optaget på valglisten. Alle, der er tilmeldt folkeregisteret i Albertslund Kommune den 6. november 2017, optages automatisk på valglisten.

Stem før valgdagen
Du kan også stemme før valgdagen. Det sker på en særlig stemmeseddel på Albertslund Hovedbibliotek, Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund. For at stemme skal du medbringe gyldig legitimation, f.eks. dit sygesikringskort. Man kan brevstemme på et hvilket som helst brevstemmested i landet.

Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober 2017.

Åbningstider på Albertslund Hovedbibliotek
Mandag til torsdag, kl. 10.00 – 19.00
Fredag kl. 10.00 – 18.00
Lørdag, kl. 10.00 – 14.00
Fra 1. oktober vil der også være åbent om søndagen fra kl. 11.00 – 15.00

Læs mere om valget på www. Albertslund.dk/valg