Integrationsrådet

Albertslund har haft et integrationsråd siden 1999. Integrationsrådet har til formål at rådgive kommunen om integrationsindsatsen og at den offentlige debat om integration styrkes


Integrationsrådet - Albertslund Kommune

Se kommunens integrationspolitik

Integrationsrådet arbejder med at sætte og følge målene for kommunens integrationsindsats ved at udtale sig til beslutningsforslag for integrationsområdet. Hver fjerde år laver kommunen en samlet oversigt over integrationsindsatsen, som integrationsrådet gennemgår kritisk.

Møder

Integrationsrådet mødes ca. hver anden måned. Hvert år vælger integrationsrådet nogle temaer, som behandles via oplæg og debat på Integrationsrådets møder. Til hvert tema knyttes en arbejdsgruppe som forbereder temamøderne.

Integrationsrådet kommenterer også aktuelle sager fra de politiske udvalgs dagsorden. Læs vedtægter for Integrationsrådet.

Medlemmer

Integrationsrådets valgperiode følger kommunalbestyrelsens. I foråret 2014 er der nedsat et nyt integrationsråd for perioden 2014-2018.

Sammensætning i perioden 2014-2018

Rådets medlemmer
Karen Tobisch, SF (formand)
Michael Melchert, Liberal Alliance
Knud Dahn, Radikale
Claus Rasmussen, Venstre
Chresten Nielsen, Socialdemokratiet
Stig Larsen, Enhedslisten
Niels Frederiksen Venstre
Britta Schneider-Jørgensen, Ældrerådet
Gertrud Gelting, VA
Lene Lonnov, Grundejerforeningen Godthåbsparken
Tülay Sarikaya, Tyrkisk Kulturforening
Yasin Yorulmaz, Duen
Mohamed Moumou, Dansk Marokkansk Kulturforening
Paul Sørensen. Skolerådet
Nebi Deveci, direkte valgt
Nurene Ahmed, direkte valgt
Sadiq Beg, direkte valgt
Rukhsana Ali, direkte valgt
Mohamad Hassan, direkte valgt
Uzmah Khilji, direkte valgt 

Referater

Integrationsrådet mødes ca. hver anden måned. Referater siden 2012 kan læses her.

Rapporter

Integrationsrådet udgiver hvert år en rapport, som afspejler rådets arbejde. Temaet for arbejdet - og rapporten - er bestemt af kommunalbestyrelsen.

International medborgerdag

Lørdag den 30. maj 2015 er der planlagt International Medborgerdag for fjerde gang. International Medborgerdag 2015 finder sted ved Musikteatret i Albertslund Centrum.

International Medborgerdag 2015 har en ny central placering ved Musikteatret

Se programmet  for dagen.

Se billeder fra International Medborgerdag 2012.

 

Kontakt

Kontakt integrationsrådet på integrationsraad@albertslund.dk

Integrationsrådets sekretær er Mette Nielsen Duekilde, 43 68 74 21, mette. nielsen.duekilde@albertslund.dk

Integrationsrådets formand er Karen Tobisch, karen@tobisch.info