Albertslund Handicappris

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål


Handicaprådet har indstiftet en pris; "Albertslund Handicappris". Alle borgere i Albertslund kan komme med forslag til modtagere af prisen, der i indeværende år uddeles af Handicaprådet den 3. december 2016. Fristen for at indstille kandidater er den 11. november 2016.

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for handicappede borgere i Albertslund. Vi vil gerne honorere de folk, der gør en ekstra indsats, for at give alle albertslundere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen" siger Jens Mikkelsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for handicaprådet. Han understreger, at man ikke behøver at være Albertslund-borger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Næstformand i Handicaprådet Bjarke Juul siger "Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, vi ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også godt indstille en virksomhed, en forening eller en medarbejder til prisen, hvis de gør noget udover det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund."

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Alle borgere i Albertslund kan indstille:
- Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en positiv rollemodel
- Foreninger eller gruppe af personer, der har arbejdet aktivt for børn, unge eller voksne med handicap
- Byggerier der har særligt god tilgængelighed for handicappede
- Virksomhed der gør noget særligt for handicappede medarbejdere
- Aktivitet der fremmer handicappede borgeres deltagelse i fritidslivet

Albertslund Handicappris skal uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag den 3. december.

Send en mail med indstillingsskema til carina.kofoed@albertslund.dk.

Frist for indstilling til handicapprisen er fredag den 11. november 2016.

Indstillingsskema til handicappris