Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål


Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om  lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet består af ti medlemmer. 5 fra kommunens handicaporganisationer/andre handicaporganisationer eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer, 2 fra kommunalbestyrelsen og 3 ansatte ved kommunen. Formand er Jens Mikkelsen (A).

 

  Se vores handicappolitik 
Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Kommune

 Handicaprådets tilbud om hjælp til kommunikation

Handicaprådet holder et dialogmøde den 4. maj 

Forretningsorden for Handicaprådet

Vedtægter for Handicaprådet

Kontakt

Formand:
Jens Mikkelsen
Tlf. 61 71 21 12
E-mail: Jens.Mikkelsen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem

Næstformand:
Bjarke Juul
Tlf. 51 18 23 34
E-mail: Bjarke.Anne@youmail.dk
Landsforeningen af PTU (polio-, trafik- og ulykkesskadede)

Medlem:
Leif Neergaard
Tlf. 91 41 38 12
E-mail: Leif.Neergaard@gmail.com
Landsforeningen Ligeværd

Medlem:
Alice Hasselgren
Tlf. 21 13 42 77
E-mail: Alice.Hasselgren@mail.dk
Landsforeningen LEV

Medlem:
Henrik Jess
Tlf. 20 6789 39
E-mail: Henrik.Jess@live.dk
Landsforeningen Autisme

Medlem:
Ottar Bingen-Jakobsen
Tlf. 20 11 39 87
E-mail: Ottar.bingen@gmail.com
Parkinsonforeningen

Medlem:
Lene Rygaard Jessen
Tlf. 51 92 85 26
E-mail: Lene.Rygaard.Jessen@albertslund.dk
Kommunalbestyrelsesmedlem

Sekretær:
Maria Jørgensen
Tlf. 43 68 65 10
E-mail: maria.jorgensen@albertslund.dk

Mødeplan

Der har været afholdt møde i Handicaprådet torsdag den 2. marts 2017.

Næste møde i Handicaprådet afholdes torsdag den 15. juni 2017 på Rådhuset, mødelokale 1 i forhallen, fra kl. 17.00.

Øvrige møder i Handicaprådet 2017:
14. september 2017 kl. 17.00
7. december 2017 kl. 17.00

Dagsordener og referater

Albertslund Handicappris

Handicaprådet har indstiftet en pris; "Albertslund Handicappris". Alle borgere i Albertslund kan komme med forslag til modtagere af prisen, der i indeværende år uddeles af Handicaprådet den 3. december 2016. Fristen for at indstille kandidater er den 11. november 2016.

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for handicappede borgere i Albertslund. Vi vil gerne honorere de folk, der gør en ekstra indsats, for at give alle albertslundere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen" siger Jens Mikkelsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for handicaprådet. Han understreger, at man ikke behøver at være Albertslund-borger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Næstformand i Handicaprådet Bjarke Juul siger "Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, vi ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også godt indstille en virksomhed, en forening eller en medarbejder til prisen, hvis de gør noget udover det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund."

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Alle borgere i Albertslund kan indstille:
- Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en positiv rollemodel
- Foreninger eller gruppe af personer, der har arbejdet aktivt for børn, unge eller voksne med handicap
- Byggerier der har særligt god tilgængelighed for handicappede
- Virksomhed der gør noget særligt for handicappede medarbejdere
- Aktivitet der fremmer handicappede borgeres deltagelse i fritidslivet

Albertslund Handicappris skal uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag den 3. december.

Send en mail med indstillingsskema til carina.kofoed@albertslund.dk.

Frist for indstilling til handicapprisen er fredag den 11. november 2016.

Indstillingsskema til handicappris

Høringssvar

Nyttige links

Link til Danske Handicaporganisationer

God Adgang
Mærkeordningen "God Adgang" informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. På deres hjemmeside kan du finde oplysninger om tilgængeligheden på de steder i Albertslund Kommune, der er registreret med mærkeordningen.