Vi vil integrere miljøhensyn i løsningen af alle vores opgaver


I Albertslund har vi besluttet, at samtlige forvaltninger og institutioner skal miljøcertificeres. På alle områder skal der være et tydeligt ledelsesmæssigt fokus på miljø og bæredygtig udvikling, så miljøhensyn integreres i opgaveløsningen, uden at vi går på kompromis med kerneydelserne.