Vi vil begrænse vores påvirkning af naturen


Vi vil beskytte atmosfæren mod drivhuseffekten - og albertslunderne mod syreregn og luftforurening. Vandforsyningen skal være bæredygtig, og borgerne skal fortsat have rent drikkevand.

Vi vil arbejde for at få bragt affaldsmængderne ned og for at fremme brugen af mere miljøvenlige produkter.

Ved at begrænse vores påvirkning af naturen fremmer vi den biologiske mangfoldighed og giver mulighed for større oplevelsesmuligheder i de grønne områder.