Klimaplan

Albertslund Kommunes Klimaplan 2009-15 sætter ambitiøse mål for nedbringelse af CO2


Med CO2 reduktioner fra byens boliger, erhverv, trafik og kommunens egne aktiviteter, skal CO2 udledningen i 2015 være 155.000 tons. Det er en reduktion på 25 % i forhold til 2006.

Læs klimaplanen