Green Cities samarbejdet

Green Cites er et forpligtende miljøsamarbejde mellem seks danske kommuner, der ønsker at samarbejde om en række fælles mål


Målene for Green Cites er mere ambitiøse end hvad de gældende nationale målsætninger, hvorfor det både er nødvendigt at samarbejde politisk, strategisk og opperationelt med indsatserne.

Læs samarbejdsaftalen Green Cites