Sprog- og læsepolitik

Vi har udarbejdet en handlingsplan for sprog- og læsning for børn og unge i alderen 0-18 år


Handlingsplan for sprog- og læsning dækker organiseringen af læseindsatsen i dagtilbuddene, skolerne og fritidsinstitutionerne.

Læs sprog- og læsepolitikken