Qasir Mirza

Socialdemokraterne


Qasir Mirza

Kontakt

Blokland 18 1.th, 2620 Albertslund

Tlf. 5360 6328
Mail: Qasir Mirza

Udvalgsposter

  • Miljø- & Byudvalget
  • Børn & Ungeudvalget

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.442,85
Miljø- & By (3) og Børn- & Unge (3) 6,0 3.352,26
I alt   10.795,09