Paw Østergaard Jensen

Socialdemokraterne


Paw Østergaard Jensen

Kontakt

Kærgården 4, 2. th, 2620 Albertslund

Tlf. 2164 9350

Mail: Paw Østergaard Jensen

 

Udvalgsposter

  • Medlem af Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget
  • Medlem af Velfærdsudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Formand for musikskolen
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger
  • Forretningsudvalget
    Danmarks Biblioteksforening

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Kultur-, Bevægelse- & Sundhed (3) og Velfærd (3) 6,0 4.485,54
I alt   12.109,46