Dennis Schmock

Radikale Venstre


KontaktDennis Schmock

Lange Eng 58, 2620 Albertslund

Tlf. 60 78 73 36
Mail: Dennis Schmock

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Børne- & Skoleudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Innovation i byen (§17, stk. 4). 
  • Delegeret til generalforsamlingen for I/S Vestforbrænding.
  • Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.442,85
Økonomi (4,1) og Børne- & Skole (3) 7,1 3.966,84
Tillæg for hjemmeboende børn   1.151,58
I alt   12.561,25