Lene Rygaard Jessen

Enhedslisten


KontaktLene Rygaard Jessen

Galgebakken Neder 10, 2a 2620 Albertslund
Tlf: 5192 8526
Mail: Lene Rygaard Jessen

Udvalgsposter

  • Formand for beskæftigelsesudvalget
  • Børne- & Skoleudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Handicaprådet
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.442,85

Beskæftigelse (formand)

8,0 4.469,64
Børne- & Skole (3)  3,0 1.676,13
I alt   13.588,62