Helge Bo Jensen

Enhedslisten


KontaktHelge Bo Jensen

Albertslundvej 9, 2620 Albertslund.
Tlf. 2154 7858 
Mail: Helge Bo Jensen

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Velfærdsudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Innovation & velfærd (§17, stk. 4)
  • Delegeret til Kommunernes Landsforening

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr
Kommunalbestyrelsen   7.176,83
Velfærd (3) Økonomi (4,1) 7,1 3966,84
I alt   11.409,69

Oversigt over årlige vederlag for andre poster end Kommunalbestyrelsen

Medlem af Vederlag i kr
KL's Løn og Personaleudvalg - medlem  31.320,00
I alt 31.320,00