Danni Olsen

Dansk Folkeparti


Danni OlsenKontakt

Æblets Kvarter 2B, 2620 Albertslund
Mail: Danni Olsen

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget
  • Beskæftigelsesudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Børn & Ungeudvalget (formand).
  • Bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S
  • Delegeret til Kommunernes Landsforening
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr. 
Kommunalbestyrelsen    7.442,86
Børn og Ungeudvalg (formand)    5.587,85
Økonomi (4,1), Kultur-, Bevægelse & Sundhed (3) og Beskæftigelse (3)    5.642,97
Tillæg for hjemmeboende børn    1.151,58
I alt    19.824,45

Oversigt over årlige vederlag for andre poster end Kommunalbestyrelsen

2015

Hverv Vederlag årligt i kr.
Vestegnens Brandvæsen - medlem 405,00
I alt 405,00