Budgetaftale for 2017

Tirsdag den 4. oktober 2016 indgik Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservateive Folkeparti en budgetaftale for 2017.


Læs budgetaftalen for 2017

Læs bilag A - Budgetreduktioner budget 2017

Læs Bilag B - Budgetudvidelser til budgetaftale 2017 

Læs Bilag C - Anlægsplan budget 2017 og overslagsår