Budget 2017

Læs om budgettet for 2017


Budgetbøger 2017

Budgetaftale for 2017

Tirsdag den 4. oktober 2016 indgik Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservateive Folkeparti en budgetaftale for 2017.

Læs budgetaftalen for 2017

Læs bilag A - Budgetreduktioner budget 2017

Læs Bilag B - Budgetudvidelser til budgetaftale 2017 

Læs Bilag C - Anlægsplan budget 2017 og overslagsår

 

Op til vedtagelsen af en budgetaftale for 2017, som Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti står bag, havde Kommunalbestyrelsens øvrige to partier ændringsforslag. De ændringsforslag til en budgetaftale for 2017, finder du nedenfor.

Læs Venstres ændringsforslag

Læs Enhedslistens ændringsforslag

Administrationens budgetkatalog

Som led i budgetprocessen for 2017 har administrationen udarbejdet et budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen med en række forslag, som kan være med til at sikre den nødvendige balance i økonomien.

Læs administrationens budgetkatalog (pdf)

Administrationen fremlægger hermed sit budgetkatalog til offentlig høring. Administrationen arbejdede oprindeligt efter, at der skulle fremlægges forslag for 20 mio. kr. Kommunen har som følge af den årlige beregning af tilskud og udligning fra staten fået knap 55 mio. kr. mindre i indtægter fra staten, end det var forventet. Det har betydet, at administrationen gennem de seneste uger har suppleret kataloget med yderligere besparelses- og effektiviseringsforslag på 27,5 mio. kr. fra 2018 for at skabe mulighed for at sikre den nødvendige balance i økonomien. Det fremgår af oversigten, hvilke forslag administrationen har udarbejdet som supplerende forslag, efter den økonomiske situation blev kendt i juli måned. De er markeret med orange-tone. 

Alle borgere og øvrige interessenter har frem til den 8. september 2016 haft mulighed for at komme med bemærkninger til budgetkatalogets konkrete forslag. Desuden blev to borgermøder afholdt om budget 2017. Møderne blev afholdt den 5. september kl. 17-19 og den 7. september kl. 19-21. Begge møder var i rådhusets kantine.

Kommunalbestyrelsen bliver/blev præsenteret for alle høringssvar på temamøde den 13. september, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2017. Budgettet for 2017 skal være forhandlet på plads senest den 15. oktober 2016.

I budgetprocessen kan du følge med i de spørgsmål, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller til administrationen - og administrationens svar. Spørgsmål og svar bliver i løbet af ugen publiceret på albertslund.dk/budgetspørgsmål  

Høringssvar til budgetkatalog

Indtil den 8. september havde borgere og andre med interesse i det mulighed for at sende høringssvar til administrationens budgetkatalog. Her kan du læse høringssvarene. Kommunalbestyrelsen bliver/blev præsenteret for alle høringssvar på et temamøde den 13. september, så de kan indgå i forhandlingerne om budget 2017.

Læs høringssvarene til administrationens budgetkatalog

Budgettet for 2017 skal være forhandlet på plads senest den 15. oktober 2016.

Budgetspørgsmål og -svar

Her kan du se de spørgsmål, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller til administrationen i forbindelse med budget 2017. Og løbende kan du også læse administrationens svar på spørgsmålene