Budget 2014


Budgetbog 1 - Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger

Budgetbog 2 - Oversigter

Budgetbog 3 - Fremgangsmåde ved budgettering

Budgetaftale 2014

Bilag A til Budgetaftale 2014