Albertslund 2024

Borgerne og kommunen har sammen udviklet strategien Albertslund 2024 der beskriver de langsigtede mål for byen


Strategien Albertslund 2024, er udviklet i samspil mellem borgerne og kommunen og fungerer som et budgetbilag ved de årlige budgetforhandlinger. I vinteren 2012 - 2013 fremlagde kommunen et udkast for borgerne på nettet og på fem gademøder. Borgernes forslag til tilføjelser og ændringer blev derefter inkorporeret  på et borgermøde, og strategien blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2013.

 

Læs Albertslund 2024