Borgerdrevne forslag

I Albertslund Kommune kan borgere komme med forslag, som kan tages op i Kommunalbestyrelsen. Det kræver at forslaget har opbakning fra 672 borgere.


Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Albertslundborgere, der må oprette forslag.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

For at et forslag skal tages op i kommunalbestyrelsen, skal det (på baggrund af den d'Hondtske metode) have 672 stemmer fra borgere i Albertslund. Forslaget vil blive slettet fra systemet efter to måneder fra oprettelsesdatoen, hvis ikke det opnår det krævede antal stemmer inden da. 


Opret forslag 

 
Stem på et forslag

Forslag: Ny motorcross-bane
At planlægge, at der bygges en ny, forbedret motorcross-bane i Hersted Industripark, som erstatning for den vi har i kommunen nu. Vi skal sørge for, at der er gode muligheder og aktiviteter for alle børn og unge, også dem, der har brug for de lidt vildere aktiviteter. Både set i forhold til rummelighed og for at skabe et tilhørsforhold til en klub, så man ikke bare "hænger ud". 

Stem på forslag - ny motorcross-bane


Antal stemmer for dette forslag: 14

______

Forslag: Ny belægning på cykelstierne
Vi er i Albertslund rigtig glade for vores cykelstier, men de er flygteligt dårligt vedligeholdte. Der er huller og dårlig belægning på de fleste stier. Jeg har et forslag til at man i stedet for asfalt gør stierne til grusstier. Det er billigere og hurtigere at fixe, når der er brug for det. Vandet kan trænge igennem gruset og vi slipper for at forholde os lige så meget til den øget regnmængde når der sker skybrud, for det går jo bare hurtigere for vandet at komme igennem det øverste lag. Jeg mener at man i stadig større grad skal tænke LAR metoder ind i vores by og tænke billig og økonomisk når vi gerne vil have cykel stier.

Stem på forslag - ny belægning på cykelstierne

 

Antal stemmer for dette forslag: 2

______

Forslag: AMC - Albertslund Motorsport Center

Jeg synes Amc skulle blive der hvor den er nu

 

Stem på forslag - AMC Albertslund Motorsport Center 

 

Antal stemmer for dette forslag: 0