Borgerdrevne forslag

I Albertslund Kommune kan borgere komme med forslag, som kan tages op i Kommunalbestyrelsen. Det kræver at forslaget har opbakning fra 672 borgere.


Du skal være opmærksom på, at dit forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser, ligesom forslag ikke kan drøftes, hvis der allerede er truffet beslutning. Det er udelukkende Albertslundborgere, der må oprette forslag.

Du skal angive dit navn, din adresse og e-mail, men kun dit navn vil være synligt for andre.

For at et forslag skal tages op i kommunalbestyrelsen, skal det (på baggrund af den d'Hondtske metode) have 672 stemmer fra borgere i Albertslund.


Opret forslag 

 
Stem på et forslag

Ny motorcross-bane
At planlægge, at der bygges en ny, forbedret motorcross-bane i Hersted Industripark, som erstatning for den vi har i kommunen nu. Vi skal sørge for, at der er gode muligheder og aktiviteter for alle børn og unge, også dem, der har brug for de lidt vildere aktiviteter. Både set i forhold til rummelighed og for at skabe et tilhørsforhold til en klub, så man ikke bare "hænger ud". 

Stem på forslag - ny motorcross-bane


Antal stemmer for dette forslag: 2


Ny belægning på cykelstierne
Vi er i Albertslund rigtig glade for vores cykelstier, men de er flygteligt dårligt vedligeholdte. Der er huller og dårlig belægning på de fleste stier. Jeg har et forslag til at man i stedet for asfalt gør stierne til grusstier. Det er billigere og hurtigere at fixe, når der er brug for det. Vandet kan trænge igennem gruset og vi slipper for at forholde os lige så meget til den øget regnmængde når der sker skybrud, for det går jo bare hurtigere for vandet at komme igennem det øverste lag. Jeg mener at man i stadig større grad skal tænke LAR metoder ind i vores by og tænke billig og økonomisk når vi gerne vil have cykel stier.

Stem på forslag - ny belægning på cykelstierne

 

Antal stemmer for dette forslag: 0

 

Vejbump på Gadagervej 
Vi ønsker at dæmpe farten på Gadagervej og sikre, at vejen ikke bruges til hasarderet kørsel, ved at der anlægges cirka fire vejbump.
Baggrunden er, at der siden etableringen af Herstedlund-kvarteret som beboelsesområde, har været planer om at sanere trafikken.
By- og Miljøudvalget har drøftet på flere løsningsmodeller, senest i juni 2017. Forvaltningen har foretaget fartmålinger ad flere omgange og der synes at være accept af, at der er trafikale udfordringer på Gadagervej både i forvaltningen og blandt politikerne.


Forslagsstillerne ønsker en løsning, der ikke hindrer en helhedsplan, men dæmmer op for problemer med høj fart og opbremsninger.
Da der arbejdes på en større helhedsplan for trafikken i området, tager forslaget her afsæt i, at vejbumpene bør kunne demonteres.
Dette muliggør også almindelig vedligeholdelse af vejen, hvor der fx skal lægges ny asfalt.


FIRE BUMP MED PULLERTER: Forslaget stilles på baggrund af indhentede tilbud fra leverandører af vejbump. Af de indhentede forslag fremgår det, at det er en fordel at vejbumpenes bredde kan reguleres, da det giver plads til cyklister på vejen. Samtidig kan regnvand løbe frit til kloakken.

Der bør etableres pullerter af kunststof i siden af vejbumpet, som blikfang for bilister. Pullerter med reflekser øger sikkerheden yderligere i mørke.
Ved snerydning vil medarbejdere i bilerne kunne se vejbumpet via pullerten, trods snedækning af selve bumpet.
Ved påkørsel af en pullert af kunststof vil den bøje og rejse sig igen, modsat pullerter af fx træ.

PRISOVERSLAG OG FORSLAG TIL PLACERING: Vejledende pris per bump er 6000 kr. ex. Moms.
Det foreslås, at der etableres i alt fire bump. To bump – et i hver side af vejen, men forskudt – ved udkørslen fra Lange Eng Øst, samt to – et i hver side af vejen, men forskudt – mellem udkørslen ved Lange Eng Vest og Egebo.
Det foreslås baggrund af overstående at der afsættes en ramme i størrelsesordenen: 4x 6000 kr. til etablering af 4 stk. vejbump inkl. pullert og montering plus 15 % til uforudsetudgifter samt moms.

Vejbump som beskrevet er typegodkendt. Billedmateriale vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen forud for behandling af forslaget.

Stem på forslag - Vejbump på gadagervej 

Antal stemmer for dette forslag: 132