Vær en del af Handicaprådet i Albertslund Kommune

Til perioden 2018-2021 søges der to personer samt suppleanter til Handicaprådet i Albertslund Kommune. De to personer skal være fra lokale handicaporganisationer eller handicapgrupperinger udenfor Danske Handicaporganisationer.


Kandidater kan melde sig ved at sende en mail til sekretær for Handicaprådet Maria Jørgensen på e-mail: maria.jorgensen@albertslund.dk

Vi skal have modtaget din indstilling senest søndag den 3. december 2017.
Du skal oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt indstillende organisation.

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet behandler ikke personsager.
Læs mere om Handicaprådet og dets arbejde her