Det handler om borgernes sundhed

2450 tilfældigt udvalgte Albertslund-borgere modtager 3. februar en invitation til den landsdækkende sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det?". Svarene er vigtige for at få opdateret viden om byens sundhedstilstand


Sundheden hos borgene i Albertslund kommer under luppen, når spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” bliver sendt ud til udvalgte borgere i Albertslund i starten af februar.

Jo flere svar, jo bedre

Undersøgelsen er landsdækkende, og i alt bliver godt 300.000 personer i hele Danmark spurgt, men for at få præcise sundhedsprofiler for de enkelte kommuner, er det helt afgørende, at så mange som muligt svarer på spørgeskemaundersøgelsen – også i Albertslund. Derfor er opfordringen fra borgmesteren også klar.

”Med en stor bunke svar i hånden fra kommunens borgere, kan vi hjælpe flest muligt og målrette den forebyggende indsats til de borgere, der har det største behov. Derfor opfordrer jeg til, at borgerne tager sig tid til at svare på spørgeskemaet,” siger Steen Christiansen, der håber, at svarprocenten kan nå over niveauet fra 2013, der nåede op på 41,3 procent.

Lokale resultater er vigtige i planlægningen

Tre gange tidligere er borgerne i Region Hovedstaden blevet spurgt ind til deres sundhedstilstand, i 2008, 2010 og 2013. Undersøgelserne viste store sociale forskelle på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen.

I Albertslund er resultaterne af undersøgelsen blevet brugt til en række lokale indsatser på sundhedsområdet, forklarer borgmesteren.

”Resultaterne er blevet brugt til at planlægge forebyggelsesindsatsen. Det har været et nyttigt redskab for os, og vi ser derfor frem til at se resultaterne af den fjerde undersøgelse, som kan give et nutidigt grundlag at arbejde ud fra,” siger Steen Christiansen og nævner vægtstop- og rygestopkurser som eksempler på kommunale tiltag, der er direkte affødt af undersøgelsens resultater.

Læs mere om undersøgelsen her: http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/sider/default.aspx