Beskæring af vejtræer

Her i vintermånederne beskærer vi vejtræer og beplantninger langs flere af Albertslunds større veje


Beskæringen handler mest om at fjerne grene som hænger lavt over kørebane og græsrabat til gene for trafik og oversigtsforhold.

Nogle steder fjerner vi også beplantning som generer græsslåningen eller er skæmmende og vildtvoksende.

Du kan læse mere om beskæringen langs de enkelte vejstrækninger på "Vi arbejder i byen"