Vi henter jord til de våde enge i Kongsholmparken

- nu begynder arbejdet med at køre jord til klimasikringen


Vi henter jord til de våde enge i Kongsholmparken - Albertslund Kommune

Frem til midt i juli skal der flyttes omkring 800 læs - eller godt 15.000 tons jord - hvoraf en stor del er overskudsjord fra bygningen af plejecentret.

Transporterne kan give anledning til støj og støv i området, hvor især Vridsløsevej og Egelundsvej kan blive berørt, da meget af jorden skal hentes på vores depot i Egelundsparken.

Lastbilerne kører med jord i dagtimerne mellem klokken 7 og 18 og entreprenøren vil gøre hvad der er muligt for at mindske generne og få arbejdet til at glide så smertefrit som muligt.

Du kan læse mere en projektet i folderen ”KONGSHOLMPARKEN FÅR VÅDE ENGE” og på info-tavlerne i området.