Der udføres reparation af Sundhedshusets facader

Arbejdet med at reparere Sundhedshusets facade mod Albertslundvej forventes igangsat onsdag den 12. oktober 2016 og forventes afsluttet senest i november 2016.


I oktober påbegyndes arbejde med at reparere Sundhedshusets facade mod Albertslundvej. Arbejdet udføres hovedsageligt på området med stien i ”graven” ved cafékøkkenet og kontorer, og der anvendes lift/stillads. Der vil i begrænset omfang være støj fra skæremaskineri. Arbejdet forventes igangsat onsdag den 12. oktober 2016 og forventes afsluttet senest i november 2016.