Sådan går det med renoveringen af Kanalgaden

Tidsplanen for første etape af Kanalgade-renoveringen følges, og det betyder bl.a., at de nye stibroer monteres inden jul.


Status renoveringen af Kanalgaden - Albertslund Kommune

Der har været gang i den på strækningen mellem Vandhaverne og Oasen siden august. Det har bl.a. resulteret i, at arbejderne er færdige med at vibrere jorden liseom bolværket af det jernhårde azobé-træ er monteret.

Nye broer på vej

Der etableres to nye broer før jul. Det drejer sig om broerne tættes på Vandhaverne. Broerne kan dog først benyttes når ny belægning af stierne er lagt. Det betyder også at den midlertidig bro ved Fuldbrovej opsættes igen den 20 december. Den har været taget ned, for at det nye bolværk kunne bygges. Den permanente stibro opsætte i jan 2017. De øvrige broer i 1. etape sættes op i januar 2017.

Brug Fuldbrovej

Ind til stibroerne er færdige over kanalen, kan man bruge Fuldbrovej. Her er broen opdelt i så de gående bliver skærmet fra de kørende biler. Dette rækværk fjernes igen, når den ny broer etableres i december 2016.

Kommende projekter

Arbejdet med at lægge belægningen mod syd er startet op. Det er lidt bag ud for tidsplanen, og det forventes derfor først afsluttet i 2017. Den midlertidige bro vil blive placeret ved Albertslundvej når 2. etape starter i feb. 2017. 

Tidsplan for renoveringen

Etape 1. (Vandhaverne – Oasen) 670 meter

• aug – sep 2016 : rydning og nedrivning

• aug – sep 2016 : tørlægning, oprensning og uddybning

• sep – okt 2016 : nedbrydning af eks. bolværk

• okt – nov 2016 : etablering af stålprofiler (ved vibrering)

• okt – jan 2016/17 : etablering af stibroer (incl. fundamenter mv)

• nov – feb 2016/17 : etablering af bolværker

• okt – nov 2016 : belægninger syd for kanalen (ej mellem Fuldbrovej – Oasen)

• jan – mar 2017 : belægning nord for kanalen + rest mod syd

• mar – apr 2017 : inventar og finish arbejder

 

Etape 2 (Oasen – Kanaltorvet inkl. kanaltorvet) – 610 meter • feb – okt 2017: alle ovenstående arbejder. 

Etape 3 (Kanaltorvet – Rådhuset - 350 meter • aug – jan 2017/18: alle ovenstående arbejder. 

 

Læs mere om renoveringen af Kanalgaden her