Sneen forsinker skraldebilen


Vintervejret kan give problemer for skraldebilen.

På de veje der ikke er ryddet for sne, kan skraldebilen ikke komme frem. På www.albertslund.dk/mitaffald kan du få den seneste driftsinformation om uregelmæssigheder.

Husk at hjælpe skraldemanden. Du skal sørge for at adgangsvejen fra skraldebilen og hen til dit affaldsstativ er ryddet for sne og gruset for is, så dit affald kan afhentes uden besvær.

Husk at stikveje og affaldsgårde ligeledes skal ryddes for sne, så de er tilgængelige.