Nye regler til borgere der modtager økonomisk fripladstilskud

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.


Du vil modtage et brev måned for måned, hvis din nuværende bevilling ikke stemmer overens med den indkomst, som din arbejdsgiver har oplyst til SKAT.

 

Har du selvstændig virksomhed,  er du selv fortsat forpligtiget til at underrette os, hvis der sker ændringer i indkomsten.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i Borger- & Ydelsescenter.

 

Vi opfordrer til, at en eventuel kontakt sker via borger.dk eller telefon.

 

Du kan læse om de nye regler i Information om nye regler til borgere, der modtager økonomisk friplads.