Movia overtager kørsel

Movia overtager al kommunalt visiteret kørsel i Albertslund Kommune pr. 1. oktober 2016


Den 10. november 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at indføre Flextrafik i Albertslund Kommune, og samtidig vedtog man et nyt serviceniveau for de visiterede kørsler.

Du kan læse mere om den politiske beslutning og det nye serviceniveau ved at klikke på nedenstående links:

1) Det nye serviceniveau fra den 1-10- 2016 (politisk vedtaget)
2) Politisk beslutning af den 10-11-2015

Kørsel med Movia Flextrafik træder i kraft den 1. oktober 2016.

Hvad er Flextrafik?
Movia Flextrafik er befordring af borgere, der af forskellige årsager ikke kan benytte traditionelle kollektive trafiktilbud.
Movia Flextrafik varetager i dag visiteret kørsel i 38 kommuner på Sjælland. Albertslund Kommune har valgt Movia Flextrafik for at opnå en god kvalitet i kørslerne og stordriftsfordele på grund af bedre koordination af kørslerne.
Flextrafik er ikke almindelig taxakørsel, men en koordineret kørsel i busser, taxaer og liftvogne. Det betyder, at borgerne kan komme til at køre sammen med andre borgere, og at man nogle gange vil opleve længere kørsel til ens destination.

Fordele ved koordineret kørsel
Det er miljøvenligt - flere borgere i samme vogn reducerer unødig tomkørsel og sikrer mere sammenhængende kørselsforløb.

Hvad sker der den 1. oktober 2016?
Movia overtager den kommunalt visiterede kørsel med borgere, som skal til læger, speciallæger og genoptræning. Dette gælder f.eks. pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler.
De borgere, som allerede er omfattet af kørselsordninger til genoptræning, får direkte besked fra kommunen om den nye ordning.

Sådan bestiller du Movia Flextrafik, når du skal til læge eller speciallæge
Med ændringen ophører den nuværende ordning, hvor borgerne selv bestiller taxa til læge og speciallæger.
I stedet skal man ringe i åbningstiden til Albertslund Kommune (Borger- og Ydelsescenter) på tlf. 43 68 68 68, og bestille sin kørsel til læge- eller speciallægebesøg.

Rådhusets telefontider er:
Mandag - onsdag: 9.00 - 13.00
Torsdag: 9.00 - 13.00 og 16.00 - 17.30
Fredag: 08.30 - 12.00

Ved bestillingen får du med det samme oplyst et tidspunkt for afhentning.

Når du bestiller, skal du oplyse følgende:
1. Hvorfor du ikke kan bruge offentlig transport
2. Personnummer, telefonnummer, og dato for turen
3. Lægens/lægehusets navn og mødetidspunkt
4. Eventuelle hjælpemidler og andre forhold om dig selv, som chaufføren kan have brug for at vide.

Bestillingsfrist
Du skal helst bestille kørsel i god tid og senest 2 timer før du vil afhentes. Får du en akut tid, der gør, at du ikke kan bestille i god tid, skal du gøre opmærksom på dette ved henvendelsen til kommunen.