Netværk vil styrke Morbærhaven

I over et halvt år har et netværk initieret af Albertslund Kommune arbejdet med at styrke boligområdet Morbærhaven. I marts 2016 afsluttede netværket sit arbejde ved en reception, hvor en række anbefalinger til en styrket fremtid for Morbærhaven blev lanceret. Du kan læse anbefalingerne her...


I 2014 fremlagde COWI en række udfordringer omkring Morbærhaven. Konklusionerne var bl.a., at Morbærhaven husede godt hver fjerde af kommunens 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere, trods krav om, at man skal være under uddannelse hvis man bor i Morbærhaven. Samtidig viste analysen, at der var en overrepræsentation af unge kontanthjælpsmodtagere med hash- og/eller blandingsmisbrug og/eller psykisk sygdom uden en diagnose i Morbærhaven sammenlignet med andre områder i Albertslund Kommune.

Men bagved billedet, konklusionerne fra COWI giver, bor en masse engagerede mennesker – en masse mennesker og fællesskaber, der vil gøre en særlig indsats for at skabe et godt sted at bo.

Netværkets anbefalinger
Albertslund Kommune arbejder i netværk. Ved at samle flere perspektiver ønsker kommunen bl.a. at få en dybere forståelse af udfordringer – og finde smartere løsninger på dem. I et halvt år har et netværk med beboere fra Morbærhaven, medarbejdere fra Albertslund Kommune og medarbejdere fra boligselskabet AUB derfor arbejdet med at finde veje til en bedre fremtid i Morbærhaven.
Marie-Louise Lunderød, der er konsulent i Albertslund Kommune og leder af netværket siger:

”Det der virkelig giver værdi til netværksarbejde er relationerne og de nye samarbejder. F.eks. er skolelederen på Herstedøster Skole blevet koblet sammen med bestyrelsesformanden i Morbærhaven. På Herstedøster Skole mangler de kvalificerede mennesker, der kan spille musik sammen med de unge. Beboere der spiller musik, er der en del af i Morbærhaven – så der er et potentiale for, at en række beboere kan få fritidsjob på skolen. På samme måde kunne man forestille sig, at Morbærhaven kan låne Herstedøster Skole til fællesspisninger. Sådan en ny relation og lignende samarbejder kommer virkelig til at rykke noget, er jeg sikker på.”

Et andet eksempel, som Marie-Louise Lunderød giver, er hvordan viceværten i Morbærhaven har fået skabt en forbindelse til socialrådgiveren i Albertslund Kommune, der arbejder med misbrug. Det er en fordel, fordi beboere, der har problemer med at betale husleje, kommer til viceværten for at få lov til udsættelse. Kommer den samme beboer igen og igen, kan det være et tegn på at pengene bliver brugt til f.eks. hash. I det tilfælde kan han ringe til kollegaen fra netværket, så der kan blive taget hånd om misbruget.

Morbærpedia
Afslutningen af netværkets arbejde blev markeret med en reception i Morbærhaven. Her gav netværksmedlemmerne deres anbefalinger videre. Anbefalinger der bl.a. vil kunne øge beboertrivslen, fællesskabet og sammenhængskraften. Og ifølge netværksleder Marie-Louise Lunderød er en lang række af anbefalingerne lige til at føre ud i livet. Hun siger:

”De anbefalinger vi kommer med er lige til at føre ud i livet. Mange af dem kan beboerne selv løbe med – og andre skal kommunen tage fat på. Det håber jeg vi alle vil være med til, så Morbærhavens potentiale bliver forløst.”

Anbefalingerne handler om alt lige fra fællesspisninger til kunstudstillinger, fra velkomstambassadører til nye fællesarealer. Læs anbefalingerne i Morbærpedia

Den fysiske renovering af Morbærhaven er netop gået i gang.

I Albertslund Kommune arbejder man videre med nye netværk, der skal samle perspektiver og finde gode anbefalinger til løsninger på udfordringer.