Modregning i børne- og ungeydelsen

Borgere som er bagud med betaling til daginstitution og SFO kan efter børne- og ungeydelseslovens § 11 stk. 2 modregnes i den fulde børne- og ungeydelse. Som borger vil man derfor kunne opleve, at der fremadrettet og fra udbetalingen den 20. april 2016 vil ske modregning i børnefamilieydelsen.


Modregningen er tidligere sket via Skat. Der har været en periode, hvor modregningen ikke er sket, på grund af Skats modregningssystem, som ikke har fungeret efter hensigten.

Der er nu fundet en løsning, hvor kommunerne igen kan modregne i børne- og ungeydelsen. Kommunerne kan modregne til de sager, som ikke er sendt til inddrivelse hos SKAT. Som borger vil man derfor kunne opleve, at der fremadrettet og fra udbetalingen den 20. april 2016 vil ske modregning i børnefamilieydelsen.

Sager der ligger til inddrivelse hos Skat vil formentligt senere blive medtaget i modregningsproceduren.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan Borger- & Ydelsescentret kontaktes.