Kontanthjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

Som udgangspunkt kan du ikke få kontanthjælp i sommerferien, hvis du er uddannelsessøgende. I særlige tilfælde er det dog muligt at få økonomisk støtte fra det offentlige.


Man er uddannelsessøgende, når man:

 • er uddannelsessøgende før og efter sommerferieperioden 
 • har afsluttet adgangsgivende eksamen og venter på at begynde et egentligt studium - det gælder uanset, om man er optaget eller har søgt om at blive optaget på studiet 
 • er i gang med at tage en adgangsgivende eksamen eller gennemføre en egentlig uddannelse og vil fortsætte med det efter sommerferien 
 • har afsluttet en uddannelse (fx HH) og søger fortsat uddannelse 
 • har afsluttet et grundforløb på en erhvervsskole og ved afslutning af skoleforløbet har en aftale om en praktikplads 

Undtagelser

I særlige tilfælde er det dog muligt at få økonomisk støtte fra det offentlige:

 • Har du afsluttet et grundforløb på en erhvervsskole i juni og har planer om at fortsætte i en læreplads, er du ikke berettiget til kontanthjælp i juli, men kan søge SU for juli ved at kontakte din uddannelsesinstitution. 
 • Har du afsluttet et grundforløb på en erhvervsskole i juni, og har du ikke en aftale om læreplads, kan du være berettiget til kontanthjælp med virkning fra 1. august. 
 • Modtager du allerede kontanthjælp og får besked om, at du kan begynde på en uddannelse til fx august, betragtes du som uddannelsessøgende fra studiets start. Udbetales din kontanthjælp bagud, vil den sidste udbetaling af kontanthjælp finde sted pr. 30. juni, idet du vil være berettiget til SU fra 1. august.
 • Hvis du sidst i juli får afslag på at blive optaget på en uddannelsesinstitution, kan du være berettiget til kontanthjælp fra den dato, hvor du modtager afslaget. 
 • Har du afsluttet en uddannelse, og du derfor ikke længere kan få SU (og søger du heller ikke fortsat uddannelse), kan du være berettiget til kontanthjælp fra det tidspunkt, hvor din SU ophører. 
 • En måned efter uddannelsens afslutning begynder du normalt at optjene ret til arbejdsløshedsdagpenge. I perioden indtil du begynder at optjene, kan der være mulighed for udbetaling af kontanthjælp - evt. med tilbagebetalingspligt.

Hvis du mener, at du er berettiget til kontanthjælp og vil søge om den, skal du henvende dig i Jobcentret på Bytorvet.