Integrationsydelse til danske statsborgere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 25. november 2016 meddelt kommunerne at sager omkring kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år og vender tilbage til Danmark, skal tages op igen til fornyet vurdering. Grunden til denne udmelding skyldes, der er kommet en ny fortolkning på området.


Den nye fortolkning omfatter danske statsborgere, som har modtaget integrationsydelse og ønsker man at få kigget på sin sag til fornyet vurdering kan man rette henvendelse til Borger- & Ydelsescentret.