Idéer og forslag til Albogrunden

Kommunalbestyrelsen har den 9. februar 2016 besluttet, at der skal udarbejdes nyt plangrundlag for området omkring Albo. Inden planlægningen går i gang, indkaldes der ideer og forslag til nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan for området.


Området ejes af Albertslund Kommune. Den største del af området er i kommuneplanen 2013 udlagt til offentlige formål, mens den resterende del er udlagt til centerformål.

Arealet er ca. 20.000 m2 og omfatter matr.nr. matrikel 5cr og 5dn, samt del af matrikel 5dm, 5cm, 5co og 7000x alle Vridsløselille By, Herstedvester.

Kommunalbestyrelsen har ønske om at ændre områdets anvendelse til henholdsvis boligområde og offentlige formål med rækkehuse i 2-3 etager og etagebebyggelse i 3-7 etager. Der er plads til ca. 60 boliger på arealet. Tilkørsel til området skal ske fra Rådhusdammen og evt. Nordmarks Alle.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der bygges familievenlige boliger der understreger at området ligger stationsnært og tæt på Albertslund Centrum.

Inden planlægningen går i gang, indkaldes der ideer og forslag til nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan for området. Har du ideer og forslag til kommunens planlægning for Albogrunden, kan du sende dem til

plan@albertslund.dk

eller til

Albertslund Kommune
Kultur, Plan og Digitalisering
Nordmarks Allé
2620 Albertslund

Ideer og forslag skal være kommunen i hende senest fredag den 1. april kl 12.00.

Se planområde