Husk at klippe og beskære omkring din ejendom

Som grundejer har du pligt til at klippe hæk og afskære grene på træer og buske, så de ikke breder sig ud over fortov, sti og kørebaner til gene for trafikanterne


Du skal klippe og beskære så der over fortov og sti er en frihøjde på mindst 2,75 meter - over kørebaner mindst 4,2 meter.

I modsat fald kan kommunen, som vejmyndighed, gribe ind og udføre arbejdet for din regning.

 Læs mere her: ”Grundejers forpligtelser”