15 års miljøsamarbejde slutter

Green Cities-kommunernes vision om et bæredygtigt samfund var i år 2000 begyndelsen til et succesfyldt pionérsamarbejde, som nu stopper. Miljøambitionerne lever dog videre i bedste velgående i Albertslund som i de øvrige medlemskommuner.


’Green Cities har bestemt haft sin tid, og i Albertslund Kommune har vi høstet mange frugter af samarbejdet. Det store fokus på miljø og klima er kommet for at blive, og vi vil fortsat være foregangskommune på disse felter. Green Cities har forbedret vores måde at samarbejde på, og det vil komme os til gode fremover i en brede vifte af samarbejdsprojekter. For vi vil også stadig samarbejde med borgere og virksomheder om løsninger på de forskellige miljømæssige udfordringer’, siger Leif Pedersen.

Albertslund Kommune var sammen med Københavns Kommune og Ballerup Kommune initiativtager til samarbejdet, der oprindeligt hed Dogme2000, og senere ændrede navn til Green Cities.

Positive resultater

Et af de fælles mål, som Green Cities har arbejdet fokuseret på at nå, er reduktion af CO2-udledningen. Allerede i 2012 lykkedes det Albertslund og to andre Green Cities-kommuner, at reducere udledningen med over 25 % og dermed nå målet tre år før deadline.

Blandt Green Cities mest markante resultater er Carbon20-projektet, hvor 119 virksomheder over en treårig periode i gennemsnit sparede 21,5 % CO2 gennem et klimapartnerskab med deres kommune. 

Albertslund Kommunes arbejde med at udbrede og fastholde økologisk mad i kommunens køkkener har også være støttet af samarbejdet mellem Green Cities kommunerne. Det samme har arbejdet med at miljøcertificere Kommunen, hvor Green Cities har udviklet en fælles model for miljøcertificering af kommunal virksomhed.

Om Green Cities

Green Cities blev stiftet i 2000 under navnet Dogme2000 af kommunerne Albertslund, Ballerup og København. Siden blev medlemsskaren udvidet så blandt andet Herning kom med i 2001, Kolding i 2006 og Allerød i 2009, hvor samarbejdet også skiftede til det nuværende navn, Green Cities. Herudover har Fredericia og Malmø undervejs været medlemmer. Målsætningerne er undervejs blevet opjusteret for at fastholde et højt ambitionsniveau i samarbejdet, og pejlemærket har været visionen om et bæredygtigt samfund. For at sikre fremdriften i målarbejdet har Green Cities i alle årene udarbejdet en detaljeret rapport for årets resultater.