Hurtigere sagsbehandling med ny digital klagenævnsløsning

Albertslund Kommune indfører nu en ny digital løsning som gør det muligt for lejere og udlejere at indsende og få behandlet klager digitalt.


Effektiv og korrekt sagsbehandling

Den nye løsning gør det lettere for lejere og udlejere at indsende en klage. Det betyder også, at kommunen hurtigt og effektivt kan håndtere sagen og få den sendt til nævnet for en afgørelse.

Kommunen forventer at kunne opnå en væsentlig nedbringelse af arbejdstiden med indførelse af den digitale klagebehandling og vil samtidig kunne opnå en hurtig og ensartet sagsbehandling. Systemet sørger automatisk for at sende rykkerskrivelser til parterne når tidsfrister er ved at blive overskredet. Dermed spares der også tid, hvilket kommer både borgerne og kommunen til gavn.

Sparer tid og penge

Indførelsen af digital klagebehandling vil give store tidsmæssige og økonomiske besparelser for kommunen i form af blandt andet sparede omkostninger til papir og porto, færre fejl, genbrug af data samt en væsentlig tidsmæssig effektivisering.

Den nye digitale løsning finder man her