Cykelforbud på Vestskovvej

Albertslund Kommune anviser alternativ rute for motionscyklister og pendlere på Vestskovvej


Cyklister fra øst som skal passere Motorring 4, kan i stedet for Vestskovvej køre mod syd ad Herstedøsterstien og herefter mod vest ad Gl. Landevej. Umiddelbart efter Herstedvesterstræde drejes til højre ad Risbystien, som fører under Motorring 4 og videre mod øst. Samme rute kan benyttes når du skal fra vest mod øst.

Vestskovvej har tidligere været flittigt benyttet af motionscyklister og pendlere, men Albertslund Kommune har vurderet at det er for farligt for cyklister at benytte vejen. Kommunen har derfor indført et cykelforbud på hele Vestskovvej fra Ledøjevej til Fabriksparken og anbefaler cyklisterne at benytte den alternative rute.

Se kortet og få et overblik over den alternative rute.

God cykeltur.