Administrationens budgetkatalog sendes i høring efter sommerferien

Som led i budgetprocessen for 2017 udarbejder administrationen et budgetkatalog til Kommunalbestyrelsen med forslag til tiltag, som kan være med til at skabe råderum til politiske prioriteringer og sikre en robust økonomi i Albertslund Kommune.


Budgetkataloget offentliggøres på kommunens hjemmeside den 22. august, og borgere, institutioner, bestyrelser, råd og nævn og andre interessenter har herefter mulighed for at fremsende høringssvar til kommunen indtil den 8. september 2016.

Fra uge 33 (18. august) er det muligt at finde de budgetspørgsmål, kommunalbestyrelsesmedlemmerne stiller administrationen og administrationens svar, på albertslund.dk/budgetspørgsmål.