Informationsmøde om nedgravning af højspændingsledninger

Energinet.dk inviterer til åbent hus den 24. august på Albertslund Stadion


Energinet.dk går i efteråret 2016 i gang med at lægge to højspændingskabler i jorden i Albertslund. Det ene lægges fra transformerstation Ejbygård ved Fabriksparken til transformerstation Herstedgård ved Herstedøstervej. Det andet lægges fra transformerstation Herstedgård til transformerstation Vejleå ved Roskildevej.

Arbejdet vil naturligvis medfører noget opgravning og Energinet.dk holder derfor åbent hus, hvor interesserede kan høre mere om projektet. 

Invitation fra Energinet.dk