Vær med til at udvikle nye produkter om dehydrering

Deltag i markedsdialog og hør hvordan din virksomhed kan blive en del af et partnerskab der udvikler produkter. Virksomheden vil få betaling for deltagelse og ret til at kommercialisere de løsninger der bliver udviklet


Vær med til at udvikle nye produkter om dehydrering - Albertslund Kommune

Dehydrering hos ældre over 65 år er et problem der ofte resulterer i indlæggelse.

Nu er Erhvervsstyrelsen gået sammen med en række kommuner, blandt andet  Albertslund, om at efterspørge nye, innovative løsninger som kan reducere antallet af indlæggelser hos ældre der direkte eller indirekte skyldes dehydrering.

Virksomheder kan udvikle løsninger og få betaling for det

Derfor bliver der i 2016 gennemført udbud af et eller flere innovationspartnerskaber som skal have til formål at udvikle løsninger der kan modvirke eller helt forhindre dehydrering hos ældre.

Virksomheder der deltager i disse partnerskaber, vil modtage betaling for at deltage og samtidig få retten over produkter og løsninger der udvikles, inklusiv retten til at kommercialisere løsningen.

Vær med fra starten - deltag i markedsdialogen

Forud for udbuddet gennemføres en markedsdialog hvor interesserede virksomheder, eksperter, kommuner og Erhvervsstyrelsen sammen skærper problemstillingen. Alle interesserede virksomheder kan søge om at deltage i markedsdialogen.

Læs mere og find ud af hvordan I kan deltage som virksomhed