Støtte til Eliteidræt i Albertslund Kommune

Albertslund Kommune støtter hvert år foreninger og enkeltudøvere, der dyrker deres idræt på allerhøjeste nationale og internationale niveau. For at opnå støtte i 2016 skal Albertslund Kommune have ansøgninger inden 14. januar 2017 på idraet@albertslund.dk.


Ansøgningen skal indeholde

  • egentlig ansøgning med redegørelse for udviklingsperspektiver
  • sportsligt niveau
  • budget for 2016
  • regnskab, hvis ansøgeren har modtaget støtte i 2015 

Ansøgningerne bliver behandlet af Idrætsrådet, som indstiller den endelig fordeling af midler til Kultur-, Bevægelse- og Sundhedsudvalget.