Skrap budgetaftale for 2016 i Albertslund Kommune

Det er et skrapt, men nødvendigt budget, forligspartierne er blevet enige om. Det er de ord borgmester Steen Christiansen først sætter på den budgetaftale, som Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre er blevet enige om. Budgetaftalen indeholder bl.a. en skattestigning på 0,5%, reducerede anlægsbudgetter og besparelser på administrationen. Blandt andet ældre og sundhed er blevet prioriteret


KB-salen - Albertslund Kommune

”Kommunernes økonomi er under pres, og det gælder også Albertslunds. Og vi må konstatere, at det økonomiske råderum bliver stadig mindre. Hverken budget 2016 eller budgetterne de efterfølgende år bliver nemme. Med budgetaftalen for 2016 er der skabt et grundlag, som kommunalbestyrelsen kan arbejde videre på,” siger borgmester Steen Christiansen (A).


Budgettet for 2016 vil betyde afskedigelse blandt medarbejderne. Der gennemføres betydelige besparelser i administrationen og på kulturområdet, som vil betyde færre medarbejdere. Samtidig gennemføres besparelser på andre områder. Det betyder, at når besparelserne er gennemført i 2017, sparer Albertslund Kommune 45 mio. kr. om året.

Det vil betyde:”At vi reducerer med ca. 35 stillinger indenfor blandt andet kulturområdet og administrationen. Men omvendt opretter vi ca. 20 stillinger indenfor sundheds- og ældreområdet. Det er et udtryk for den ændring i befolkningssammensætningen, der finder sted i disse år i Albertslund” siger Steen Christiansen. 

Ikke noget ønskebudget

Om forhandlingerne og budgetaftalen, der bl.a. indeholder en skattestigning, siger Steen Christiansen videre:

Jeg vil kvittere SF og De Radikale for forhandlingerne og at de er med til at tage det nødvendige ansvar. Når det er sagt, vil jeg gerne sige, at det ikke for nogen af partierne er et ønskebudget, det her. Det er et skrapt, men nødvendigt budget. Fra mine snakke med borgere og fra høringssvarene i budgetprocessen, ved jeg, at den tætte og nære velfærd i Albertslund er vigtig. Derfor bruger vi også alle fire økonomiske ”knapper” i budgettet; vi sparer, vi sætter skatten lidt op, vi skruer ned for anlægsbudgettet, og så omprioriterer vi.

Om budgetaftalen siger Leif Pedersen fra SF (F):

"Primært et sparebudget. Andet kan denne budgetaftale ikke kaldes, hvorfor SFs deltagelse i dette forlig også sker uden jubel. Som det er med budgetaftaler, har noget af det været meget svært, men via konstruktive forhandlinger, er det lykkedes at finde brugbare kompromiser. SF noterer sig, at det er lykkedes at komme i mål med en aftale, der skaffer 65 mio. kr. til driften. Det er 15 mio. mindre end det oprindeligt udlagte mål fra borgmesteren, men det lavere beløb sikrer at besparelserne ikke rammer endnu hårdere og at vi samtidig bl.a. får mulighed for at løfte indsatsen over for de ældre. Det er vi tilfredse med i SF og bl.a. derfor er SF med i denne aftale."

Dennis Schmock fra De Radikale Venstre (B) siger:

Det er jo ikke med løftede arme, at vi er med i denne budgetaftale. Det er en voldsom opgave at skulle være med i et budget, hvor der skal spares så meget på driften. Fra radikal side har vi dog valgt at være med til at tage ansvar, OGSÅ når det ser skidt ud. Vi er derfor gået ind i forhandlingerne for at sikre et budget, hvor Albertslund forhåbentligt ikke skal det samme igennem igen, i den nærmeste fremtid. Vi er glade for, alt til trods, at vi kan være med til at give f.eks. inklusionsområdet et tiltrængt løft, og sikre at besparelserne generelt ikke rammer hårdere end de gør.”

Ældre og sundhed

Til trods for, at det er en budgetaftale med betydelige besparelser har forligspartierne altså fundet plads til at prioritere sundhed og ældre. Albertslund Kommune får nye opgaver i sundhedsvæsnet, og der kommer flere ældre medborgere til, hvor en del får brug for pleje og omsorg. Denne nære velfærd er der fundet penge til, så borgerne får mulighed for genoptræning og rehabiliterings forløb i det nye sundhedshus. Det betyder også, at borgerne kommer hurtigere hjem fra hospitalet, og der spares kommunale kroner til hospitalsindlæggelse. Helt konkret er der afsat yderligere 11 mio. kr. til ældre- og sundhedsområdet i forhold til det tekniske budget.

Børnene

Opgraderingen af de fysiske læringsmiljøer på byens skoler fortsættes de kommende år til gavn for børnenes læring, trivsel og bevægelse.

Vi har aftalt en særlig indsat i forhold til inklusion, hvor vi flytter 3,6 mio.kr fra den understøttende undervisning til en målrettet inklusionsindsats i vores folkeskoler,” siger Steen Christiansen, der også fremhæver, at stigningen i skat, betyder at man undgår en række tunge besparelser, som f.eks. socialpuljen på skoleområdet og Den rullende Heldagsskole.

I budgetaftalen er der også sat anlægsmidler af til at følge op på et serviceeftersyn i forhold til byens klubber

Læs budgetaftalen og bilag