Udbud på håndværkerydelser

Løbende informationer og opdateringer om Rammeudbud for håndværkerydelser i Albertslund Kommune.


Update 9.12.2015.

Kære alle

Albertslund Kommune har valgt at annullere rammeudbuddet for håndværkerydelser i Albertslund Kommune. Årsagen er en omstrukturering/besparelse i administrationen, som også vedrører kommunens håndtering af vedligeholdelsesområdet. Udbudsformen afspejler derfor ikke kommunens behov og ønsker for en fremtidig effektiv ejendomsvedligeholdelse. Desuden vurderes det, at delaftalernes størrelse ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for omkostningseffektive stordriftsfordele. 

Vi takker for materialet og vi beklager ulejligheden.
Vi regner med at genudbyde opgaven og I er velkomne til at byde ind igen.
  
Med venlig hilsen
Albertslund Kommune

(Denne besked er sendt ud til alle leverandører der har læst om udbuddet i Mercell)

 

 

 

Update 2. nov. 2015: (denne besked er sendt ud til alle ansøgere på Mercell)

Hej alle ansøgere

Vi beklager den forlængede sagstid. Det skyldes bl.a. mange indkomne ansøgninger, et større arbejde i at indsamle ansøgningsmateriale fra udbudsportalen end forventet og større juridisk arbejde i evalueringen end forventet. 

Vi forventer at vi kan give jer svar på prækvalifikationen medio/ultimo november.

Mvh Ejendom, Vej & Park

 

 

Update 11. sept. 2015: Vurdering af konditionsmæssighed og materiale af de indkomne ansøgninger er igang.

 

Garantistillelsen er ændret således, at det IKKE er en anfordringsgaranti. (opdateret 24-8-15)

Bemærk at den nyeste øst-vest opdeling findes i Mercell. Bemærk at opdelingen og ejendomsoversigten er vejledende. (se fanen "kommunikation" i Mercell. Gælder kun tøm-vvs-el) (opdateret 24-8-15)

 

Husk iøvrigt at holde jer opdateret både her og på Mercell's kommunikations-fane.

 

Tidsplan:

Prækvalifikationsfrist: 9. september 2015 kl. 16

Besked om resultat til ansøgere: Primo oktober

Udbudsmateriale bliver uploadet: Primo oktober

 

Dias fra informationsmødet kan downloades her:

Dias informationsmøde

Husk at det altid er materialet i Mercell der er gældende. 

 

Spørgsmål til mødet skal stilles igen inde i Mercell for at alle får svar.

Albertslund Kommune har afholdt informationsmøde d. 17. august med entreprenører og håndværkere om den kommende rammeaftale for håndværkerydelser på kommunens ejendomme. Der mødte ca. 55. stk op, hvilket er rigtigt flot.

 

Link er nu aktivt på udbudsportalen Mercell (10.08.2015 kl. 15.35): http://dk.mercell.com/permalink/51025837.aspx

Information om rammeaftale og link til udbudsmateriale kan findes på kommunens hjemmeside fra d. 10. august 2015.