Positive historier i årets grønne regnskab

Albertslunderne bliver stadig grønnere. Det samme gør produktionen af vores varme og el. Byen har derfor nu nået målet om at reducere CO2-udlednignen med 25 %.


Positive historier i årets grønne regnskab - Albertslund Kommune

Politisk ville man gerne reducere CO2-udledningen med 25 % i perioden 2006 til 2015. I 2014 var CO2-udledningen reduceret med 32 %.

Borgmester Steen Christiansen glæder sig selvsagt over at det går den rigtige vej. Det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vores målsætning om CO2-reduktion er nået. Endda med en stor margin. Men vi skal fortsætte arbejdet, og derfor er Albertslund som CO2-neutral energiby med som et fyrtårnsprojekt i udkastet til kommunens nye vision og strategi, udtaler Steen Christiansen.

El og varme grønnere end nogensinde før

Generelt bliver elektriciteten grønnere og grønnere, fordi den produceres med stadig flere vindmøller, solceller og CO2-neutralt brændsel i kraftværkerne. Det samme gælder fjernvarmen, hvor der i højere grad anvendes eksempelvis træpiller.

Det er kombinationen af det varme 2014 og den stadig grønnere energi, der er hovedårsagen til, at CO2-udledningen i 2014 var 10 % lavere end i 2013.

Trafikken stiger

Men tilbage til vejtrafikken, som er en hård nød at knække. 55 % af den vejgående trafik inden for kommunegrænsen er motorvejstrafik. Motorvejstrafikken er steget i 2014 som følge af udvidelsen af Motorring 4. Den resterende, mere lokale, trafik er dog også steget.

Hvis udviklingen i vejtrafikken skal vendes kræver det tiltag mange steder fra. Albertslund Kommune kan eksempelvis forbedre forholdene for cyklister, og det arbejde samles op over efteråret med en ny cykelstrategi. Herefter fortsætter arbejdet med at understøtte en god cykelkultur og arbejde for flere Supercykelstier.

Danmarks måske laveste vandforbrug

Forbruget af vand ligger fortsat under 100 liter/borger/døgn, hvormed et andet centralt mål er nået. I 2014 var det på 98,5 liter.

Ikke alle kommuner laver en sådan opgørelse, men blandt de danske kommuner der gør, ligger Albertslund i bund – eller i top om man vil. En indbygger i Københavns Kommune bruger 102 liter/døgn, og en ditto i Allerød Kommune bruger 103 liter/døgn.

Samlet set...

Opsummeres årets grønne regnskab får man; varmeforbruget (korrigeret for det varme 2014) er faldet med 1.1 %. Elforbruget er faldet med 5,3 %. Vandforbruget faldt med 0,8 %.

Set over en længere årrække er der her klare nedadgående tendenser i byens forbrug.

Grønt Regnskab 2014 kan ses på http://groentregnskab.albertslund.dk/.

Se og hør hvad Leif Pedersen havde at sige om det grønne regnskab på kommunalbestyrelsesmødet d. 25. juni. Klik på dagsordenens punkt 8.