Tre KB-medlemmer har orlov

Brian Palmund (V), Jens Mikkelsen (A) og Dennis Schmock (B) har orlov fra Kommunalbestyrelsen


Brian Palmund har orlov fra den 11. februar til og med den 14. april 2015.

Venstres 1. stedfortræder Claus Rasmussen indtræder i alle Brian Palmunds poster i denne periode. Ud over Kommunalbestyrelsen er det:

• Økonomiudvalget
• Velfærdsudvalget
• §17.4 Plejecenter og sundhedshus
• Idrætsrådet
• Valgbestyrelsen for Folketingsvalg, EU-parlementsvalg m.fl.
• Valgbestyrelsen for kommunale valg, samt
• Suppleant i Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab

Jens Mikkelsen har orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 12. februar til og med den 14. april 2015.

Det medfører følgende midlertidige omkonstituering:
• Socialdemokraternes 1. suppleant Hakima Lakhrissi indtræder i Kommunalbestyrelsen og Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget.
• Flemming Jørgensen indtræder i Økonomiudvalget
• Lars Toft Simonsen træder ud af Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget og indtræder i Børne- og Skoleudvalget.

Derfor er der også valgt ny formand i
• Børne- og Skoleudvalget - Lars Toft Simonsen (A)
• Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget - Susanne Storm Lind (A)
• Folkeoplysningsudvalget (vedtages 25. marts)

Dennis Schmock har orlov fra Kommunalbestyrelsen fra den 10. februar ind til videre.

De Radikales 1. stedfortræder Jakob Juul Pedersen indtræder i alle Dennis Schmocks poster der ud over Kommunalbestyrelsen er:
• Økonomiudvalget
• Børne- og Skoleudvalget
• Innovation af byen (§17 stk. 4-udvalg)