Moser skal klimasikre området ved St. Vejle Å

Tranegilde- og Vallensbæk Moser skal i fremtiden være med til at begrænse oversvømmelser af boliger og veje omkring åen


Moser skal klimasikre området ved St. Vejle Å - Albertslund Kommune

Arbejdet med at forberede moserne til at fungere som nødbassiner er gået i gang, og i resten af 2015 vil der i perioder være stier i området, som ikke kan benyttes.

Undervejs i anlægsarbejdet kan du holde dig opdateret hos Vallensbæk Mose I/S og Vallensbæk Kommune, hvor der løbende orienteres om anlægsarbejdets fremdrift i mosen.

På hjemmesiderne kan du også finde kort som viser hvilke stier der er lukket - og hvornår.