Hvordan holdt de varmen?

Historisk arrangement i Vikingelandsbyen "Mennesket i landskabet" - søndag 7. juni 2015


Mennesket i Landskabet - Albertslund Kommune

Plakat - Hvornår

Dagens program

Kl. 13.00-13.15
Velkomsttale ved Formand for Danmarkshistorien i
Vestskoven Jette Kammer Jensen

Kl. 13.15-14.00
To ekspertforedrag der afholdes i Salshuset og
i Multihuset. De to foredragsholdere vil være stud.
mag. Nathalie Nielsen, der vil formidle sine resultater
af energiforbrug og opvarmning i Vikingelandsbyens
grubehuse. Andet foredrag vil være tidligere
Museumsinspektør Carsten Hess der vil give en
natur- og kulturhistorisk indsigt i tørv fra fremstilling
til udnyttelse.

Kl. 14.00-15.00
To ture i landskabet: Den ene tur går til Porsemosen,
hvor der igennem århundreder har været gravet tørv.
Der bliver talt om planter og opbygning af mosen,
udnyttelse af tørven og meget andet. På den anden
tur skal der fældes træer. Viking Klaus Mynzberg
viser, hvordan man har fældet træer i vikingetiden og
hvordan man efterfølgende arbejder med træet, før
det kan anvendes til brændsel.

Kl. 15.00-15.15
Maria Ojantakanen fra Vikingelandsbyen vil
demonstrere vikingernes påklædning, der i høj grad
består af mange lag.

Kl. 15.15-16.00
Danmarkshistorien i Vestskoven byder på Vikingemad.
Dagen fokuserer på udvalgte energikilder og
opvarmning i Vikingetiden med tråde op til Nyere tid.
Landsbyen vil summe af liv og der vil være mange
aktiviteter at følge med i.
Som et særligt indslag vil Carsten Hess vise, hvordan
man anvender tørv i sit komfur. Der vil blive bagt
pandekager og Carsten vil fortælle om energikilden
tørv. Der vil naturligvis også være smagsprøver på
pandekagerne.

Læs mere på
www.vikingelandsbyen.dk
og www.kroppedal.dk