Læs høringssvarene til budgetkataloget

Fra den 19. juni til den 19. august var der mulighed for at sende høringssvar til administrationens forslag til budgetkatalog for 2016. Svarene er nu offentlige, så du har mulighed for at læse dem. Kommunalbestyrelsen har førstebehandling af budget 2016 tirsdag den 8. september


Fra den 19. juni til den 19. august var administrationens forslag til budgetkatalog for 2016 i høring. Det var et led i den budgetproces, som et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog på mødet i februar. Budgetkataloget indeholder en række forslag til tiltag i kommunen, som kan være med til at sikre en robust økonomi, så Albertlund Kommune bliver mindre afhængige af udligning, særtilskud og andre tilskudsordninger, og samtidig skaber et økonomisk råderum til eventuelle nye politiske tiltag.

Kommunalbestyrelsen blev på et budgetseminar tirsdag den 1. september præsenteret for høringssvarene.

Senest den 15. oktober 2015 skal den endelig budgetaftale for 2016 være forhandlet på plads.

Læs budgetkataloget og de høringssvar, der er kommet ind.